שינוי יעוד מחקלאי למגורים, יבנאל

תוכנית ג/ 16129

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים, יבנאל
מספר: ג/ 16129
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א' ,דרכים לאזור מגורים,שטח פרטי פתוח (שפ"פ),תוספת 16 יח"ד סה"כ 16 יח"ד.
קביעת תנאים ,הוראות וזכויות בניה.
יצירת בסיס תכנוני והנחיות להכנת תשריט חלוקה חדשה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17358חלק6448, 50, 62
17359חלק34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6695תכנית מתאר יבניאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/02/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/04/2006
קבלת תכנית16/02/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200700307/02/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200602015/11/2006