שינוי יעוד מחקלאי למגורים, יבניאל

תוכנית ג/ 11199

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים, יבניאל
מספר: ג/ 11199
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע בתחום התכנית כדי להתאימה לבניית
שכונת בנה ביתך ולהתאימה למצב הטופוגרפי באזור:
1. חלוקת שטחים למגרשים של 500 מ"ר המיועדים לבניית
בית מגורים אחד על כל מגרש. חלוקת שטחים לשני אזורים
של כ 4200 מ"ר ל 9 יח"ד כל אחד.
2. קבעת תנאי בניה ליעוד הנ"ל - הנחיות ותקנים.
3. קביעת מערכות דרכים והולכי רגל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל

תיאור המיקום:
ישוב: יבנאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15439חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית21/02/1999