שינוי יעוד מחקלאי למגורים, ריינה

תוכנית ג/ 10966

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים, ריינה
מספר: ג/ 10966
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד לחלק מחלקה משטח המיועד לחקלאות לשטח
למגורים א' (כאשר השטח נמצא מחוץ לגבול תכנית מתאר
"אדמות ריינה" ג / 5507).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ישוב: רינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17511חלק9, 11-13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5507אדמות ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה11/01/2001
החלטה בדיון בהפקדה25/11/1998
קבלת תכנית16/09/1998