שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, איכסאל

תוכנית ג/ 10726

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, איכסאל
מספר: ג/ 10726
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של ח"ח 2 בגוש 16826 מקרקע חקלאית לשטח
למגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםאכסאלאכסאל

תיאור המיקום:
ישוב: אכסאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16905חלק14
16926חלק2, 6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית18/06/1998