שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, יבניאל

תוכנית ג/ 10570

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, יבניאל
מספר: ג/ 10570
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלה ושינוי גבול התכנית.
ב. שינוי יעוד קיים (חקלאות).
ג. קביעת שטחים למגורים 1, מגורים 2.
ד. קביעת שטחים לדרכים, שטח ציבורי.
ה. קביעת שטחים לשצ"פ משולב מוסדות.
ו. קביעת זכויות במגרשים, שטחי בניה, מספר קומות,
מספר יח"ד.
ז. חלוקה מחדש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל

תיאור המיקום:
ישוב: יבנאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17371חלק11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית04/03/1998