שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, כפר כנא

תוכנית ג/ 10725

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, כפר כנא
מספר: ג/ 10725
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים א' דרך גישה ושצ"פ

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17384חלק51-52
17398חלק1, 3-4, 51
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
תוכניתג/ 5942תכנית מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/10/1999תאריך פרסום: 14/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4809. עמוד: 198. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים24/09/1999תאריך פרסום בעיתון: 24/09/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/09/1999
החלטה בדיון באישור תכנית18/08/1999
פרסום להפקדה ברשומות09/06/1999תאריך פרסום: 09/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4765. עמוד: 3784. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים20/05/1999תאריך פרסום בעיתון: 20/05/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/05/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/05/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה05/05/1999
החלטה בדיון בהפקדה01/12/1998
קבלת תכנית18/06/1998