שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, עילוט

תוכנית ג/ 10723

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, עילוט
מספר: ג/ 10723
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון שכונת מגורים בכניסה המזרחית ליישוב

שינוי ייעוד מאזור חקלאי למגורים "א" שטח למבנה ציבור ש.צ.פ, דרך להולכי רגל, דרך ודרך משולבת

שינוי יעוד משצ"פ לדרך להולכי רגל ומגורים "א"

שינוי יעוד ממגורים "א" לדרך

קבלת הקלה מתמ"א 22

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט

תיאור המיקום:
ישוב: עילוט

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17483חלק5, 11, 16, 25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8163שנוי יעוד לספורט, עילוטשינוי
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/12/2005תאריך פרסום: 20/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5471. עמוד: 935. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים09/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/11/2005
החלטה בדיון באישור תכנית19/07/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות19/07/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות15/03/2005תאריך פרסום: 15/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5379. עמוד: 2029. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים13/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2005. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/01/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית08/06/2004
החלטה בדיון בוולק"ח17/03/2003
החלטה בדיון בהפקדה25/12/2002
קבלת תכנית18/06/1998