שינוי יעוד מחקלאי למגורים-סאלמה

תוכנית ג/ 14276

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים-סאלמה
מספר: ג/ 14276
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי לתכנית מתאר ג/ 8877 המאושרת המהווה שינוי ייעוד מאיזור חקלאי לאיזור מגורים א'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבסלמהסלמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19261חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8877שינוי יעוד שטחים לצורך הקמת בי"ס, כפר סלמה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/03/2007
החלטה בדיון בהפקדה04/08/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/11/2003
קבלת תכנית26/10/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200402104/08/2004