שינוי יעוד מחקלאי למגורים

תוכנית ג/ 12872

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים
מספר: ג/ 12872
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטח המגורים בתחום הישוב וחלוקה למגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17370חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8529תכנית לחדרי אירוח, יבניאלשינוי
תוכניתג/ 6695תכנית מתאר יבניאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/08/2003תאריך פרסום: 14/08/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5215. עמוד: 3798. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים08/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2003. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/07/2003
החלטה בדיון באישור תכנית19/05/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות16/01/2003תאריך פרסום: 16/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5147. עמוד: 1159. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים15/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2002. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/11/2002
החלטה בדיון בוולק"ח07/10/2002
החלטה בדיון בהפקדה18/02/2002
קבלת תכנית03/12/2001