שינוי יעוד מחקלאי למגורים

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 1172

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים
מספר: הצ/ 7/ 1/ 1172
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מחקלאי למגורים (עפ"י תכנית המתאר)
2. שינוי יעוד מש.צ.פ. למגורים.
3. חלוקה למגרשים, התווית דרכים חדשות וביטול רחבת
סיבוב.
4. הוראות והגבלות בניה בשטח התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7824חלק1
7863חלק53-54
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים09/02/1994תאריך פרסום בעיתון: 09/02/1994.
פרסום לאישור ברשומות30/12/1993תאריך פרסום: 30/12/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4180. עמוד: 1450. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים07/12/1992תאריך פרסום בעיתון: 07/12/1992.
פרסום להפקדה ברשומות21/03/1991תאריך פרסום: 21/03/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3859. עמוד: 1891. שנה עברית: התשנא .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו24/02/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה24/02/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/02/1991
החלטה בדיון בהפקדה12/06/1990
קבלת תכנית02/04/1990