שינוי יעוד מחקלאי למוסדות דת ומשטח ציבורי פתוח לדרך, שינוי למתאר, יבניאל

תוכנית ג/ 10569

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי למוסדות דת ומשטח ציבורי פתוח לדרך, שינוי למתאר, יבניאל
מספר: ג/ 10569
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למבני ציבור.
ב. שינוי יעוד שטח ירוק לדרך לצורך התחברות בין שתי דרכים מאושרות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17371חלק8, 13, 20, 30, 38
17376חלק167
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10276נוף יבנאל ב', שינוי למתאר.שינוי
תוכניתג/ 6695תכנית מתאר יבניאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/05/2002תאריך פרסום: 21/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5076. עמוד: 2430. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/04/2002
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט15/04/2002
החלטה בדיון באישור תכנית16/05/2001
פרסום להפקדה ברשומות01/02/2001תאריך פרסום: 01/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4956. עמוד: 1463. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים05/01/2001תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/11/2000
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/11/2000
החלטה בדיון בהפקדה10/03/1999
קבלת תכנית04/03/1998