שינוי יעוד מחקלאי למלאכה ותעשיה זעירה, שינוי למתאר, סכנין.

תוכנית ג/ 10520

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי למלאכה ותעשיה זעירה, שינוי למתאר, סכנין.
מספר: ג/ 10520
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח מלאכה ותעשיה זעירה
ודרכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19267חלק39, 45-49, 80-81, 96, 109
19270חלק8, 74-75
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית11/03/1998