שינוי יעוד מחקלאי למלאכה - סכנין

תוכנית ג/ 2984

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי למלאכה - סכנין
מספר: ג/ 2984
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד אדמות כפר סכנין ושינוי ייעוד מחקלאי למלאכה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19321חלק93-94, 99
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/03/1982תאריך פרסום: 25/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2797. עמוד: 1415. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון באישור תכנית09/10/1978
פרסום להפקדה ברשומות14/05/1978תאריך פרסום: 14/05/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2435. עמוד: 1715. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון בהפקדה08/08/1977
קבלת תכנית13/06/1977