שינוי יעוד מחקלאי למלאכה, שדה אליעזר

תוכנית ג/ 15873

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מחקלאי למלאכה, שדה אליעזר
מספר: ג/ 15873
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח למלאכה.
התווית דרך גישה פנימית בנחלה- שינוי יעוד משטח חקלאי ושטח מגורים לשטח המיועד לדרך גישה פנימית.
הסדרת שטח המגורים בנחלה-שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח המיועד למגורים.
קביעת הוראות לפיתוח ןלמתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןמבואות החרמוןשדה אליעזרשדה אליעזר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13985חלק42
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3368מושב שדה אליעזרשינוי
תוכניתג/ 5241חלוקת מגרשים מחדש שדה אליעזרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/01/2006
קבלת תכנית08/11/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200602015/11/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601516/10/2006