שינוי יעוד מחקלאי למסחר,תעשיה,שצ"פ ודרכים - סכנין

תוכנית ג/ 19861

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מחקלאי למסחר,תעשיה,שצ"פ ודרכים - סכנין
מספר: ג/ 19861
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי למסחר,תעשיה, שצ"פ ודרכים

עיקרי ההוראות:
1.שינוי יעוד משטח חקלאי למסחר.
2. שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה.
3. שינוי יעוד משטח חקלאי לשצ"פ ודרכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19267חלק41-43
19269חלק19, 33, 39, 49-50, 56-57
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 13011הרחבת אזור התעשיה בצפון מזרח סכ'נין, הרחבה לתכנית ג/6342שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה04/06/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/05/2012
קבלת תכנית11/09/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון201200504/06/2012