שינוי יעוד מחקלאי למרכז מסחר ומוסדות ציבור, כפר כנא

תוכנית ג/ 17320

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מחקלאי למרכז מסחר ומוסדות ציבור, כפר כנא
מספר: ג/ 17320
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
הקמת מבני ציבור ומרכז מסחרי .

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזור מסחר ומוסדות ציבור .
ביטול דרך .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17385חלק36
17388חלק7-54
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה12/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/02/2008
קבלת תכנית11/11/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200800212/03/2008