שינוי יעוד מחקלאי למרכז שרותי דרך:

תוכנית ג/ 13913

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי למרכז שרותי דרך:
מספר: ג/ 13913
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
תכנית זו מהווה שינוי ל-ג/ 12567 ומטרתה שינוי יעוד קרקע משטח לתכנון בעתיד לשטח מלאכה משולב בשטח פרטי פתוח על מנת להקים מרכז הדרכה והכשרת נהגים,ותחנת תדלוק.

עיקרי התכנית:
שינוי יעוד קרקע משטח לתכנון בעתיד לשטח המיועד למלאכה משולב בשטח פרטי פתוח (השטח ייועד למטרת מרכז הדרכה והכשרת נהגים) ולשטח לשרותי דרך.
קביעת הוראות והנחיות לפתוח והוצאת היתרים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםנספח/ הוראות איכות הסביבה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16686חלק24-2931, 38, 44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12567תכנית מתאר עפולהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/07/2008תאריך פרסום: 31/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5836. עמוד: 4204. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים04/07/2008תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2008. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/06/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/05/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית20/06/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות08/05/2006
פרסום להפקדה ברשומות29/12/2005תאריך פרסום: 29/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5475. עמוד: 1069. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/12/2005
פרסום להפקדה בעיתונים25/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/11/2005
החלטה בדיון בוולק"ח20/12/2004
החלטה בדיון בהפקדה21/04/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/04/2003
קבלת תכנית27/04/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים91011/06/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200800412/02/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200602414/11/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200602025/09/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים30220/06/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200601208/05/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים58026/12/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים48703/01/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים29720/12/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח19901/11/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400921/04/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200301730/07/2003