שינוי יעוד מחקלאי למתקן הנדסי ודרך, יבניאל

תוכנית ג/ 10916

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי למתקן הנדסי ודרך, יבניאל
מספר: ג/ 10916
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח לברכת מים, ולצורך כך שינוי יעוד שטח
מ-"שטח חקלאי" ל-"מתקן הנדסי".

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל

תיאור המיקום:
ישוב: יבנאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15439חלק2, 10-13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית27/09/1998