שינוי יעוד מחקלאי לנופש ומסעדה, צמוד לדרך 806 מצפון לעראבה

תוכנית ג/ 12584

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי לנופש ומסעדה, צמוד לדרך 806 מצפון לעראבה
מספר: ג/ 12584
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת פארק נופש בחיק הטבע + מסעדה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19374חלק99-100
19377חלק1
19378חלק35
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/07/2001
קבלת תכנית18/06/2001