שינוי יעוד מחקלאי לספורט, תיירות ונופש, שינוי למתאר, כפר כנא

תוכנית ג/ 10719

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי לספורט, תיירות ונופש, שינוי למתאר, כפר כנא
מספר: ג/ 10719
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תיירות ספורט ונופש

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17385חלק31-32, 36
17389חלק3-4, 7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית26/11/1998
קבלת תכנית18/06/1998