שינוי יעוד מחקלאי לתחנת תדלוק ושרותי דרך, שינוי למתאר, עראבה

תוכנית ג/ 10710

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי לתחנת תדלוק ושרותי דרך, שינוי למתאר, עראבה
מספר: ג/ 10710
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד אזור חקלאי לתחנת תדלוק ושרותי דרך
מדרג ב' לפי סעיף 6 ב' מתמ"א 18 תיקון 2.
ב. קביעת זכויות הבניה - אחוזי הבנייה כמפורט בטבלת
אחוזי הבניה.
ג. קביעת הוראות בינוי.
ד. קביעת הוראות פתוח השטח ותשתיות.
ה. קביעת מועד לביצוע התכנית.
ו. שינוי קו בנין כביש 804 מ-50 מ' ל-25 מ' מציר
הדרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה

תיאור המיקום:
ישוב: עראבה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19374חלק60-62
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית03/08/1998
קבלת תכנית24/05/1998