שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה ,תחנת תדלוק ושרותי דרך -עילוט.

תוכנית ג/ 8803

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה ,תחנת תדלוק ושרותי דרך -עילוט.
מספר: ג/ 8803
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות יעוד חלק הקרקע מיעוד חקלאי לתעשיה בלתי מזיקה
מסחר, תחנת תדלוק ושרותי דרך ודרכים, לחלק הקרקע
כמצוין בתשריט, לקבוע הוראות לתכנון ובניית השטח.
לקבוע תכנית חלוקה ורישום לפי החלוקה המוצעת בתכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17485חלק32, 41
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1229תכנית מתאר עילוטשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/05/2000תאריך פרסום: 30/05/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4885. עמוד: 3636. שנה עברית: התשס .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/05/2000
פרסום לאישור בעיתונים19/05/2000תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/03/2000
החלטה בדיון באישור תכנית03/07/1996
פרסום להפקדה ברשומות03/12/1995תאריך פרסום: 03/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4356. עמוד: 698. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/09/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה24/09/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו24/09/1995
החלטה בדיון בהפקדה17/05/1995
קבלת תכנית09/03/1995