שינוי יעוד ממבנה מסחרי לציבורי - מרפאת שיניים

תוכנית 23/ 03/ 107/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד ממבנה מסחרי לציבורי - מרפאת שיניים
מספר: 23/ 03/ 107/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטח ממבנה מסחרי למבנה ציבורי
(מרפאת שיניים)

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
שטח 1.885 דונם
גושים: 39558
רחוב הרצל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39555חלק124
39563חלק75-77
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 107/ 1אזור תעשה - אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/11/1994תאריך פרסום: 03/11/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4258. עמוד: 547. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים13/10/1994תאריך פרסום בעיתון: 13/10/1994.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/08/1994
החלטה בדיון באישור תכנית10/03/1980
פרסום להפקדה ברשומות20/12/1979תאריך פרסום: 20/12/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2589. עמוד: 579. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים16/12/1979תאריך פרסום בעיתון: 16/12/1979.
החלטה בדיון בהפקדה24/09/1979
קבלת תכנית20/09/1979