שינוי יעוד ממבנה ציבור למגורים, רמת ישי

תוכנית גנ/ 17155

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד ממבנה ציבור למגורים, רמת ישי
מספר: גנ/ 17155
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד ממבני ציבור למגורים א' והרחבת דרך .

עיקרי ההוראות:
קביעת הוראות וזכויות בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11181חלק62
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/01/2010תאריך פרסום: 07/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6044. עמוד: 1278. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים18/12/2009תאריך פרסום בעיתון: 17/12/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/11/2009
החלטה בדיון באישור תכנית05/08/2009
פרסום להפקדה ברשומות12/05/2009תאריך פרסום: 12/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5950. עמוד: 3715. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2009
פרסום להפקדה בעיתונים27/03/2009תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2009. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/02/2009
החלטה בדיון בהפקדה24/09/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/08/2007
קבלת תכנית16/07/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה