שינוי יעוד ממבנה ציבור למגורים:

תוכנית ג/ 13874

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ממבנה ציבור למגורים:
מספר: ג/ 13874
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי בניה;גובההמבנה;מס' הקומות ומס' יח' הדיור בחלקה; שנוי קו הבנין האחורי ויעוד החלקה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתלימעלות-תרשיחאמעלות-תרשיחאמעלות-תרשיחא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18599חלק1635
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6111תכנון מחדש של משקי עזר שנוי לתרש'צ1 / 53 / 2 -מעלותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה10/07/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/03/2003
קבלת תכנית24/03/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400402/02/2004