שינוי יעוד ממבנה ציבור לשטח מגורים ב'

תוכנית ג/ 11313

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ממבנה ציבור לשטח מגורים ב'
מספר: ג/ 11313
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי שטח ממבני ציבור למגורים ב' וחניה
שינוי שטח מגורים ב' לחניה
קביע הוראות וזכוית בניה בתחום התכנית

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/06/2000תאריך פרסום: 08/06/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4891. עמוד: 3895. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים26/05/2000תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2000. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/04/2000
החלטה בדיון באישור תכנית23/02/2000
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר05/01/2000
פרסום להפקדה ברשומות23/11/1999תאריך פרסום: 23/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 48262. עמוד: 1474. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים12/11/1999תאריך פרסום בעיתון: 08/11/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/1999. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/1999. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/10/1999
החלטה בדיון בהפקדה07/07/1999
קבלת תכנית20/05/1999