שינוי יעוד ממבנה ציבורים למגורים

תוכנית ג/ 11476

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ממבנה ציבורים למגורים
מספר: ג/ 11476
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת ש.ב.צ. ושינוי יעודו למגורים א' עקב חלופי
קרקעות ושיווק המגרש ע"י מ.מ.י. לפרטים לצרכי
בניה ובניה בלתי חוקית במקום.
התכנית תואמת לתכנית מס' ג / 11264 שבשלבי הפקדה
(שנערכה ע"י ממ"י)

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון

תיאור המיקום:
ישוב: בסמת טבעון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10465חלק4-6
10469חלק1, 3, 14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית25/10/1999
קבלת תכנית17/08/1999