שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים ב', שינוי למתאר, יפיע

תוכנית ג/ 10252

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים ב', שינוי למתאר, יפיע
מספר: ג/ 10252
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח למבני ציבור למגורים ב'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע

תיאור המיקום:
ישוב: יפיע

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
תוכניתג/ 7623שנוי יעוד למבנה צבור, יפיעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/08/2000תאריך פרסום: 27/08/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4914. עמוד: 4586. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים11/08/2000תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/07/2000
החלטה בדיון באישור תכנית12/06/2000
פרסום להפקדה ברשומות22/11/1999תאריך פרסום: 22/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4825. עמוד: 1434. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים29/10/1999תאריך פרסום בעיתון: 26/10/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/1999. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/1999. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/10/1999
החלטה בדיון בהפקדה21/06/1999
קבלת תכנית04/03/1998