שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים, כפר קיש, מתאר 1

תוכנית ג/ 11286

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים, כפר קיש, מתאר 1
מספר: ג/ 11286
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. מתן הוראות בניה בתחום התכנית.
ב. מתן לגיטימציה למבנה מגורים קיים.
ג. הקצאת שטח לבעלי מקצוע על חשבון אזור מבני ציבור ונחלה.
ד. הקצאת שטח לנחלה על חשבון אזור מבנה צבור במקום השטח שהוקצה לבעלי מקצוע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןכפר קיש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15365חלק1, 4
15366חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4384מושב קיששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/04/2000תאריך פרסום: 18/04/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4873. עמוד: 3313. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים09/04/2000תאריך פרסום בעיתון: 09/04/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/04/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/03/2000
החלטה בדיון באישור תכנית26/01/2000
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר05/01/2000
פרסום להפקדה ברשומות06/12/1999תאריך פרסום: 06/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4829. עמוד: 1554. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים12/11/1999תאריך פרסום בעיתון: 12/11/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/11/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/11/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה07/11/1999
החלטה בדיון בהפקדה06/09/1999
קבלת תכנית23/04/1999