שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים, שינוי למתאר, עין מאהל

תוכנית ג/ 10452

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים, שינוי למתאר, עין מאהל
מספר: ג/ 10452
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור לבנייני ציבור לאזור מגורים ושינוי
תוואי דרך

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעין מאה'לעין מאה'ל

תיאור המיקום:
ישוב: עין מאהל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16935חלק132-134
16940חלק2031-34
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית06/01/1998