שינוי יעוד ממבני ציבור למסחרי

תוכנית 22/ 02/ 101/ 3/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ממבני ציבור למסחרי
מספר: 22/ 02/ 101/ 3/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח למבני ציבור לשטח מסחרי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39579חלק40
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים15/11/2005
פרסום תכנית לדחייה ברשומות11/04/2002תאריך פרסום: 11/04/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5066. עמוד: 2015. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו25/02/2002
החלטה בדיון באישור תכנית25/02/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות19/05/1994
פרסום להפקדה ברשומות28/10/1993תאריך פרסום: 28/10/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4153. עמוד: 231. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים08/07/1993תאריך פרסום בעיתון: 08/07/1993.
החלטה בדיון בהפקדה14/06/1993
קבלת תכנית02/11/1992
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200225/02/2002