שינוי יעוד ממגורים א' למגורים , מבנים ומוסודת ציבור ברחוב דוכיפת 43/2 ערד

תוכנית 24/ 03/ 155

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד ממגורים א' למגורים , מבנים ומוסודת ציבור ברחוב דוכיפת 43/2 ערד
מספר: 24/ 03/ 155
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הפעלת גן ילדים במגרש מגורים ע''י שינוי יעוד ממגורים א' ליעוד מגורים, מבנים ומוסודות ציבור.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד ממגורים א' ליעוד מגורים ומבנים ומוסודת ציבור.
קביעת שימושים מותרים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערדערדערד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38240חלק211286
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית24/ במ/ 5רובע 10שינוי
תוכנית24/ במ/ 5/ 5שינוי במגבלות בניה והוספת מחסנים-שכונת מעוף- ערד.כפיפות
תוכנית24/ מק/ 2005תוכנית 24/ מק/ 2005כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/12/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/09/2011
קבלת תכנית05/09/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101726/12/2011