שינוי יעוד ממגורים א' לצורך הקמת בית אבות והגדלת תכסית, סכנין

תוכנית ג/ 18025

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד ממגורים א' לצורך הקמת בית אבות והגדלת תכסית, סכנין
מספר: ג/ 18025
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד למבנים ומוסדות ציבור לבריאות והגדלת תכסית

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד ממגורים א' למבנים ומוסדות ציבור לבריאות
הגדלת תכסית מ - 42% ל - 52%

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19317חלק70
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
תוכניתג/ 12906שינוי תקנון לישוב סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/01/2009
קבלת תכנית21/01/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200900906/07/2009