שינוי יעוד ממגורים בנחלה , שינוי קו בנין

תוכנית עח/ 139/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ממגורים בנחלה , שינוי קו בנין
מספר: עח/ 139/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד חלק משטח בניה למגורים בנחלה חקלאית
לאזור מגרשי מגורים שאינו שייך לנחלה.
2. לשנות את קוי המבנים לפי המציאות:
א. בנין :2 1.05 מ',ו-2.35 מ' מהגבול הדרומי,
כמסומן בתשריט.
ב. בנין 1.70:3מ',ו-2.00מ' מהגבול הדרומי,כמסומן
בתשריט.
ג. בנין 2.75:4מ',ו-3.40מ' מהגבול הדרומי,כמסומן
בתשריט.
ד. בנין 2.75:5מ',פינה צפון מערבי מהגבול הצפוני
כמסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר חיים

תיאור המיקום:
ישוב: כפר חיים

חלקה רשומה 21 שהיא חלקה 62 לפי משמ / 8
וח"ח 25 שהיא חלקה ארעית 62 א לפי משמ / 8 הכל כפי
המסומן בתשריט במצורף והערוך מצב קיים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8314חלק2125
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/12/1998תאריך פרסום: 08/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4708. עמוד: 1092. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים05/12/1997תאריך פרסום בעיתון: 05/12/1997.
פרסום להפקדה ברשומות27/11/1997תאריך פרסום: 27/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4592. עמוד: 752. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/11/1997
החלטה בדיון בהפקדה22/11/1995
קבלת תכנית14/02/1995