שינוי יעוד ממגורים ב' למגורים א, שדה יעקב

תוכנית יז/ מק/ 2002/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד ממגורים ב' למגורים א, שדה יעקב
מספר: יז/ מק/ 2002/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח המיועד למגורים ב' לאזור מגורים א' - נחלה.

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי יעוד הקרקע מאזור מגורים ב' לאזור מגורים א' - נחלה.
2. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלשדה יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11405חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 211תוכנית מפורטת מושב שדה יעקבשינוי