שינוי יעוד ממגורים ב' למגורים א', שדה יעקב

תוכנית ג/ 13603

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד ממגורים ב' למגורים א', שדה יעקב
מספר: ג/ 13603
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי יעוד משטח המיועד למגורים ב' לאזור מגורים א, נחלה.

עיקרי הוראות התכנית:-
1. שינוי יעוד הקרקע מאזור מגורים ב' לאזור מגורים א - נחלה.
2. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלשדה יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11405חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 211תוכנית מפורטת מושב שדה יעקבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/03/2007
החלטה בדיון בוולק"ח16/06/2003
החלטה בדיון בהפקדה05/02/2003
קבלת תכנית10/09/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח16916/06/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200300405/02/2003