שינוי יעוד ממגורים ב' למגורים מיוחד ושצ"פ, שרונה

תוכנית ג/ 10749

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ממגורים ב' למגורים מיוחד ושצ"פ, שרונה
מספר: ג/ 10749
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד קרקע ממגורים לבעלי מקצוע ומגורים ב'
למגורים מיוחד, ממגורים ב' לשטח ציבורי פתוח,
ממגורים לבעלי מקצוע לשטח ציבורי פתוח, ומאזור חקלאי
לשטח ציבורי פתוח.
ב. קביעת הוראות בניה באזורים השונים בתחום התכנית.
ג. קביעת הנחיות לפתוח התשתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשרונה

תיאור המיקום:
ישוב: שרונה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15129חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/12/1999תאריך פרסום: 06/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4829. עמוד: 1554. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים19/11/1999תאריך פרסום בעיתון: 19/11/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/11/1999
החלטה בדיון באישור תכנית18/08/1999
פרסום להפקדה ברשומות22/06/1999תאריך פרסום: 22/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4770. עמוד: 3955. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים09/05/1999תאריך פרסום בעיתון: 09/05/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/05/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו02/05/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה02/05/1999
החלטה בדיון בהפקדה20/01/1999
קבלת תכנית17/05/1998