שינוי יעוד ממגורים ב' למגורים מיוחד. שינוי למתאר, כפר כנא.

תוכנית ג/ 9437

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ממגורים ב' למגורים מיוחד. שינוי למתאר, כפר כנא.
מספר: ג/ 9437
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי באחוזי בניה (הגדלת אחוזי הבניה לצורך
קבלת היתר בניה לבנין קיים ע"פ בקשת בניה מס' 95 / 3
9 ב. חלוקת וקביעת גבולות המגרש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17242חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
תוכניתג/ 5942תכנית מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים13/03/1998תאריך פרסום בעיתון: 13/03/1998.
פרסום לאישור ברשומות26/02/1998תאריך פרסום: 26/02/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4622. עמוד: 2637. שנה עברית: התשנח .
החלטה בדיון באישור תכנית15/09/1997
פרסום להפקדה בעיתונים27/06/1997תאריך פרסום בעיתון: 27/06/1997.
פרסום להפקדה ברשומות19/06/1997תאריך פרסום: 19/06/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4534. עמוד: 3981. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/05/1997
החלטה בדיון בהפקדה13/11/1996
קבלת תכנית27/08/1996