שינוי יעוד ממגורים ב' לשטח לבניני ציבור, שינוי למתאר, עראבה

תוכנית ג/ 10009

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ממגורים ב' לשטח לבניני ציבור, שינוי למתאר, עראבה
מספר: ג/ 10009
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי משטח מגורים ב' לשטח לבניני ציבור

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה

תיאור המיקום:
ישוב: עראבה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19389חלק53
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף21/02/1998
קבלת תכנית21/07/1997