שינוי יעוד ממגורים ב' לתיירות, שינוי למתאר, כפר כנא

תוכנית ג/ 10463

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ממגורים ב' לתיירות, שינוי למתאר, כפר כנא
מספר: ג/ 10463
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי השטח ממגורים ב' לתיירות ודברי אמנות.
ב. שינוי בדרך והתאמת רוחב וקו בניה לפי מצב קיים.
ג. העלאת אחוז בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית06/01/1998