שינוי יעוד ממגורים ג' לבניני ציבור,ביטול דרך והמרתה לבניני ציבור.

תוכנית הצ/ 1362/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ממגורים ג' לבניני ציבור,ביטול דרך והמרתה לבניני ציבור.
מספר: הצ/ 1362/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד ממגורים ג' לבניני ציבור.
2. ביטול דרך והמרתה לבניני ציבור.
3. ביטול שביל והמרתו לבניני ציבור.
4. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסואה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7863חלק10-12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/11/1985תאריך פרסום: 10/11/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3269. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה ברשומות03/05/1984תאריך פרסום: 03/05/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3051. שנה עברית: התשמד .
קבלת תכנית02/05/1984