שינוי יעוד ממגורים ג' לבניני ציבור

תוכנית הצ/ 1248

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ממגורים ג' לבניני ציבור
מספר: הצ/ 1248
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מבניני ציבור למגורים ג',לדרך ושטח ציבורי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסווה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק42-43
7863חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתממ/ 849/ 1קביעת שטח לאזורים: מגורים, ש.ב.צ, ש.צ.פ.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/10/1983תאריך פרסום: 06/10/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2965. שנה עברית: התשמד .