שינוי יעוד ממגורים ושצ"פ למבנה ציבור

תוכנית ג/ 13240

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד ממגורים ושצ"פ למבנה ציבור
מספר: ג/ 13240
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאיזור מגורים א' ושטחי ציבור לשטח מבני ציבורי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17470חלק21, 47
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4394חלוקת מגרשים ושטחי ציבור, כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה02/10/2002
קבלת תכנית20/06/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200201802/10/2002