שינוי יעוד ממגורים לבנייני ציבור

תוכנית 7/ 03/ 378/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד ממגורים לבנייני ציבור
מספר: 7/ 03/ 378/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שטח לבנייני ציבור
על ידי שינויים ביעודי קרקע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
ישוב: תל שבע
שכונה 4 ,5
גושים: 2 / 100059, 39729

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100059חלק1
590001חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים02/07/1996תאריך פרסום בעיתון: 02/07/1996.
פרסום לאישור ברשומות30/06/1996תאריך פרסום: 30/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4423. עמוד: 3857. שנה עברית: התשנו .
החלטה בדיון באישור תכנית15/04/1996
פרסום להפקדה ברשומות18/01/1996תאריך פרסום: 18/01/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4372. עמוד: 1218. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים01/12/1995תאריך פרסום בעיתון: 01/12/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/11/1995
החלטה בדיון בהפקדה12/12/1994
קבלת תכנית07/06/1994