שינוי יעוד ממגורים למבנה ציבור בטבאש

תוכנית ג/ 11572

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ממגורים למבנה ציבור בטבאש
מספר: ג/ 11572
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח למגורים לשטח למבני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםכעביה טבאש-חג'אג'כעביה טבאש-חג'אג'
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10346חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2755רכוז בדואים בערב אל כעביהשינוי
תוכניתג/ 6874שנוי לתכנית המתאר ג / 2755 - כעביה טבאששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים28/04/2002תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2002. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות30/09/2001תאריך פרסום: 30/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5020. עמוד: 20. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים13/03/2001תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטה בדיון באישור תכנית15/11/2000
פרסום להפקדה ברשומות27/08/2000תאריך פרסום: 27/08/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4914. עמוד: 4585. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/07/2000
החלטה בדיון בהפקדה23/02/2000
קבלת תכנית11/11/1999