שינוי יעוד ממגורים למבנה ציבור, תמרה

תוכנית ג/ 15928

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד ממגורים למבנה ציבור, תמרה
מספר: ג/ 15928
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ייעוד שטחים למבני ציבור
קביעת הוראות להקמת מבני ציבור

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד הקרקע ממגורים לשטח למבנה ציבור המיועד לגני ילדים ומועדון נוער
כל ההוראות אשר לא שונו בתוכנית זו יקבעו על פי הוראות תוכנית מס' ג/ 6956

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה

תיאור המיקום:
שטח בנוי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18587חלק1158, 62
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6956תכנית מתאר ג / 6956שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/03/2009תאריך פרסום: 03/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5924. עמוד: 2635. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים13/02/2009תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2009. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/12/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/12/2008
החלטה בדיון באישור תכנית03/09/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/04/2008
פרסום להפקדה ברשומות02/04/2008תאריך פרסום: 02/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5790. עמוד: 2606. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים14/03/2008תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/02/2008
החלטה בדיון בהפקדה27/09/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/12/2005
קבלת תכנית22/11/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה