שינוי יעוד ממגורים למגורים מעורב במסחר-בוסמת טבעון

תוכנית ג/ 14312

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד ממגורים למגורים מעורב במסחר-בוסמת טבעון
מספר: ג/ 14312
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטח מגורים א/2 לשטח מגורים מסחרי מעורב.
הקטנת קווי בנין לפי התשריט.

עיקרי הוראות התכנית:

א. שינוי ייעוד שטח מגורים א/2 לשטח מגורים מסחרי מעורב.
ב. הקטנת קווי בנין.
ג. סימון בנינים בתווי דרך להריסה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10474חלק8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה22/11/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/11/2003
קבלת תכנית12/11/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200502322/11/2005