שינוי יעוד ממגורים למוסד ציבורי, רינה

תוכנית ג/ 16722

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד ממגורים למוסד ציבורי, רינה
מספר: ג/ 16722
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד ממגורים א' למבנים ומוסדות ציבור לבריאות

עיקרי ההוראות:
שינוי ייעוד ממגורים א' למבנים ומוסדות ציבור לבריאות
שינוי באחוזי בניה ומס' קומות
הרחבת דרכים
שינוי בקווי בנין מאושרים לפי קו אדום מקווקו בתשריט
קביעת הוראות וזכויות בניה
תכנון הסדרי תנועה וקבלת הקלה בקו בניין מדרך אזורית
ביטול חלק מדרך למגורים ב'

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17525חלק11, 22
17526חלק16, 31
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5507אדמות ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/12/2008תאריך פרסום: 17/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5883. עמוד: 1199. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים05/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2008. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה22/09/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/09/2008
החלטה בדיון באישור תכנית21/05/2008
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2008תאריך פרסום: 05/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5773. עמוד: 1805. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/01/2008
פרסום להפקדה בעיתונים21/12/2007תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/11/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית21/08/2007
החלטה בדיון בהפקדה02/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/11/2006
קבלת תכנית16/11/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה