שינוי יעוד ממגורים למסחר אעבלין

תוכנית ג/ 19840

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ממגורים למסחר אעבלין
מספר: ג/ 19840
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד ממגורים למסחר להקמת מתחם מסחרי חדש בגובה שתי קומות מעל מפלס הכניסה וקומת חניה תת קרקעית

עיקרי ההוראות:
קביעת שטחי הבניה המרביים ל - 170% מתוכם 70% שטחים עקריים
שינוי יעוד קרקע ממגורים לאזור מסחרי
קביעת מספר הקומות לקומת חניה תת קרקעית ושתי קומות מסחריות מעל מפלס הכניסה
קביעת קווי בניה חדשים ע"פ תשריט
קביעת התכליות והשימושים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12207חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6794שנוי לתקנון תכנית המתארשינוי
תוכניתג/ 984תכנית מתאר -אעבליןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/11/2012
החלטה בדיון בהפקדה08/05/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/12/2011
קבלת תכנית22/09/2011