שינוי יעוד ממגורים למסחר ואחוד מגרשים

תוכנית 8/ 03/ 104/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד ממגורים למסחר ואחוד מגרשים
מספר: 8/ 03/ 104/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מגרשים 23, 24 ,39 ,40 , מ-"אזור מגורים", ל-"אזור מסחרי" 2. איחוד המגרשים הנ"ל למגרש אחד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהאחווה

תיאור המיקום:
מרכז אחוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2720חלק24, 66-67, 88, 93
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתד/ 602/ 1תכנית מפורטת - מרכז כפרי אחווה (תכנית מס' 8/ 03/ 138/ 2)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/1978
פרסום להפקדה בעיתונים14/07/1978תאריך פרסום בעיתון: 15/06/1978. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/1978. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/1978. עיתון: מעריב.
פרסום להפקדה ברשומות06/07/1978תאריך פרסום: 06/07/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2451. עמוד: 2184. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון בהפקדה27/05/1978
קבלת תכנית27/03/1978